Terms and Conditions

Dobrodošli na avstrijskavinjeta.si!

Ti pogoji in določila opisujejo pravila in predpise za uporabo spletnega mesta družbe Netgo sp. z o.o., ki se nahaja na naslovu https://avstrijskavinjeta.si.

Predvidevamo, da z dostopom do tega spletnega mesta sprejemate te pogoje in določila. Ne uporabljajte več spletne strani avstrijskavinjeta.si, če se ne strinjate z vsemi pogoji, navedenimi na tej strani.

Naslednja terminologija velja za te pogoje, izjavo o zasebnosti in obvestilo o zavrnitvi odgovornosti ter vse sporazume: V primeru, da se na tem spletnem mestu prijavite vi, je treba upoštevati pogoje, ki jih določa podjetje, in sicer: “Stranka”, “Vi” in “Vaš” se nanaša na vas, osebo, ki se prijavi na tem spletnem mestu in izpolnjuje pogoje podjetja. “Podjetje”, “mi”, “mi”, “naše” in “nas” se nanaša na naše podjetje. “Stranka”, “Stranke” ali “Mi” se nanaša na stranko in na nas. Vsi izrazi se nanašajo na ponudbo, sprejem in upoštevanje plačila, potrebnega za izvedbo postopka naše pomoči stranki na najprimernejši način z izrecnim namenom izpolnitve strankine potrebe v zvezi z zagotavljanjem navedenih storitev podjetja, v skladu s prevladujočo nizozemsko zakonodajo in ob upoštevanju le-te. Vsaka uporaba zgornje terminologije ali drugih besed v ednini, množini, veliki začetnici in/ali on/ona ali oni se šteje za zamenljivo in se zato nanaša na isto.

Koki

Uporabljamo piškotke. Z dostopom do spletne strani avstrijskavinjeta.si ste se strinjali z uporabo piškotkov v skladu s politiko zasebnosti družbe Netgo sp. z o.o.

Večina interaktivnih spletnih mest uporablja piškotke, ki nam omogočajo, da za vsak obisk pridobimo podatke o uporabniku. Piškotke uporablja naše spletno mesto, da omogoči funkcionalnost določenih področij in tako olajša obisk našega spletnega mesta. Piškotke lahko uporabljajo tudi nekateri naši pridruženi/oglaševalski partnerji.

Licenca

Če ni navedeno drugače, so družba Netgo sp. z o.o. in/ali njeni dajalci licenc lastniki pravic intelektualne lastnine za vse gradivo na avstrijskavinjeta.si. Vse pravice intelektualne lastnine so pridržane. Do tega lahko dostopate z avstrijskavinjeta.si za svojo osebno uporabo ob upoštevanju omejitev, določenih v teh pogojih.

Ne smete:

  ne smete
 • objavljati gradiva s spletne strani avstrijskavinjeta.si
 • prodajati, dajati v najem ali podlicencirati gradiva s spletnega mesta avstrijskavinjeta.si
 • Reproducirati, podvajati ali kopirati gradivo s spletnega mesta avstrijskavinjeta.si
 • Redistribuirati vsebine s spletnega mesta avstrijskavinjeta.si

Deli tega spletnega mesta ponujajo uporabnikom možnost, da na določenih področjih spletnega mesta objavljajo in izmenjujejo mnenja in informacije. Netgo sp. z o.o. ne filtrira, ureja, objavlja ali pregleduje komentarjev pred njihovo prisotnostjo na spletnem mestu. Komentarji ne odražajo stališč in mnenj družbe Netgo sp. z o.o., njenih zastopnikov in/ali povezanih družb. Komentarji izražajo stališča in mnenja osebe, ki jih je objavila. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, Netgo sp. z o.o. ne odgovarja za Komentarje ali za kakršno koli odgovornost, škodo ali stroške, povzročene in/ali nastale zaradi uporabe in/ali objave in/ali pojava Komentarjev na tem spletnem mestu.

Netgo sp. z o.o. si pridržuje pravico, da spremlja vse komentarje in odstrani vse komentarje, ki se lahko štejejo za neprimerne, žaljive ali povzročajo kršitev teh pogojev.

Zagotavljate in izjavljate, da:

  • :
   • da
   • ste upravičeni do objave Komentarjev na našem spletnem mestu in imate za to vsa potrebna dovoljenja in soglasja;
   • Komentarji ne posegajo v nobeno pravico intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, patenti ali blagovnimi znamkami katere koli tretje osebe;
   • Komentarji ne vsebujejo žaljivega, obrekovalnega, žaljivega, nespodobnega ali kako drugače nezakonitega gradiva, ki je vdor v zasebnost
   • Komentarji se ne bodo uporabljali za nagovarjanje ali spodbujanje poslovanja ali običajev ali predstavljanje komercialnih dejavnosti ali nezakonitih dejavnosti.

Družbi Netgo sp. z o.o. podeljujete neizključno licenco za uporabo, razmnoževanje, urejanje in pooblaščanje drugih za uporabo, razmnoževanje in urejanje vseh vaših komentarjev v vseh oblikah, formatih ali medijih.

Prepovezovanje na našo vsebino

Naslednje organizacije se lahko brez predhodne pisne odobritve povežejo z našim spletnim mestom:

   • Vladne agencije;
   • iskalniki;
   • novinarske organizacije;
   • Distributerji spletnih imenikov lahko vzpostavijo povezavo do našega spletnega mesta na enak način, kot vzpostavijo hiperpovezavo do spletnih mest drugih podjetij s seznama; in
   • sistemsko akreditirana podjetja, razen neprofitnih organizacij za nagovarjanje, dobrodelnih nakupovalnih središč in skupin za zbiranje sredstev za dobrodelne namene, ki ne smejo vzpostaviti hiperpovezave do našega spletnega mesta.

Te organizacije se lahko povežejo z našo domačo stranjo, publikacijami ali drugimi informacijami na spletnem mestu, če je povezava: (a) ni na noben način zavajajoča; (b) ne pomeni lažnega namigovanja na sponzorstvo, potrditev ali odobritev stranke, ki povezuje, in njenih izdelkov in/ali storitev; in (c) sodi v kontekst spletnega mesta stranke, ki povezuje.

Upoštevamo in odobrimo lahko tudi druge zahtevke za povezave naslednjih vrst organizacij:

   • .
   • običajno znanih virov potrošniških in/ali poslovnih informacij;
   • strani skupnosti dot.com;
   • združenja ali druge skupine, ki predstavljajo dobrodelne organizacije;
   • distributerji spletnih imenikov;
   • internetni portali;
   • računovodska, odvetniška in svetovalna podjetja ter
   • izobraževalne ustanove in strokovna združenja.

Zahtevke za povezave teh organizacij bomo odobrili, če se bomo odločili, da: (a) zaradi povezave ne bi bili v neugodnem izgledu za nas ali naša akreditirana podjetja; (b) organizacija nima negativnih zapisov pri nas; (c) korist, ki nam jo prinaša vidnost hiperpovezave, odtehta odsotnost družbe Netgo sp. z o.o.; in (d) povezava je v okviru splošnih informacij o virih.

Te organizacije se lahko povežejo z našo domačo stranjo, če je povezava: (a) ni na noben način zavajajoča; (b) ne pomeni lažnega namigovanja na sponzorstvo, potrditev ali odobritev stranke, ki vzpostavlja povezavo, in njenih izdelkov ali storitev; in (c) sodi v kontekst spletnega mesta stranke, ki vzpostavlja povezavo.

Če ste ena od organizacij, navedenih v zgornjem odstavku 2, in želite vzpostaviti povezavo z našim spletnim mestom, nas morate o tem obvestiti tako, da pošljete elektronsko sporočilo na naslov Netgo sp. z o.o.. Navedite svoje ime, ime organizacije, kontaktne podatke ter URL vašega spletnega mesta, seznam vseh URL-jev, s katerih nameravate vzpostaviti povezavo do našega spletnega mesta, in seznam URL-jev na našem spletnem mestu, na katere želite vzpostaviti povezavo. Na odgovor počakajte 2-3 tedne.

Odobrene organizacije lahko vzpostavijo hiperpovezavo do našega spletnega mesta na naslednji način:

   • z uporabo imena naše družbe ali
   • z uporabo enotnega iskalnika virov, na katerega se povezuje, ali
   • z uporabo katerega koli drugega opisa našega spletnega mesta, na katerega se povezuje, ki je smiseln v kontekstu in obliki vsebine na spletnem mestu stranke, ki vzpostavlja povezavo.

Brez licenčne pogodbe o blagovni znamki ne bo dovoljena uporaba logotipa ali druge umetnine družbe Netgo sp. z o.o. za povezovanje.

iFrame

Brez predhodne odobritve in pisnega dovoljenja ne smete ustvariti okvirjev okoli naših spletnih strani, ki na kakršen koli način spreminjajo vizualno predstavitev ali videz naše spletne strani.

Odgovornost za vsebino

Ne odgovarjamo za nobeno vsebino, ki je prikazana na vašem spletnem mestu. Strinjate se, da nas boste zaščitili in branili pred vsemi zahtevki, ki se pojavljajo na vašem spletnem mestu. Na nobeni Spletni strani se ne smejo pojavljati povezave, ki bi se lahko razlagale kot žaljive, nespodobne ali kaznive ali ki kršijo, drugače kršijo ali zagovarjajo kršitev ali drugo kršitev pravic tretjih oseb.

Vaša zasebnost

Preberite Pravilnik o zasebnosti

Pridržanje pravic

Pridržujemo si pravico, da od vas zahtevamo odstranitev vseh povezav ali posamezne povezave do našega spletnega mesta. Strinjate se, da boste na zahtevo takoj odstranili vse povezave do našega spletnega mesta. Prav tako si pridržujemo pravico, da kadar koli spremenimo te pogoje in politiko povezav. Z nenehnim povezovanjem z našo spletno stranjo se strinjate, da ste zavezani tem pogojem in določilom za povezovanje in jih upoštevate.

Odstranitev povezav z našega spletnega mesta

Če na našem spletnem mestu najdete povezavo, ki je iz kakršnega koli razloga žaljiva, se lahko kadar koli obrnete na nas in nas o tem obvestite. Prošnje za odstranitev povezav bomo preučili, vendar k temu nismo zavezani in vam nismo dolžni neposredno odgovoriti.

Ne zagotavljamo, da so informacije na tem spletnem mestu pravilne, ne jamčimo za njihovo popolnost ali točnost; prav tako ne obljubljamo, da bomo zagotovili, da bo spletno mesto še naprej na voljo ali da bo gradivo na njem posodobljeno.

Izjava o omejitvi odgovornosti

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, izključujemo vse izjave, jamstva in pogoje v zvezi z našim spletnim mestom in uporabo tega spletnega mesta. Nobena določba v tem izvzetju odgovornosti ne bo:

   • omejilo ali izključilo naše ali vaše odgovornosti za smrt ali telesne poškodbe;
   • omejuje ali izključuje našo ali vašo odgovornost za goljufijo ali goljufivo zavajanje;
   • omejil katere koli naše ali vaše odgovornosti na kakršen koli način, ki ni dovoljen po veljavni zakonodaji; ali
   • izključi katero koli našo ali vašo odgovornost, ki je po veljavni zakonodaji ni dovoljeno izključiti.

Omejitve in prepovedi odgovornosti, določene v tem razdelku in drugje v tem obvestilu o omejitvi odgovornosti: (a) so predmet prejšnjega odstavka; in (b) urejajo vse obveznosti, ki izhajajo iz tega obvestila o omejitvi odgovornosti, vključno z obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbe, prekrška in kršitve zakonskih obveznosti.

Dokler so spletno mesto ter informacije in storitve na spletnem mestu na voljo brezplačno, nismo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo kakršne koli narave.